Урматтуу коллегалар! Кесиптик башталгыч билим берүү Агенттиги, Сиздерге өндүрүштүк окутуу жана өндүрүштүк практика боюнча өзгөртүүлөр киргизилген Жобосун сунуштайт.

Количество просмотров: 670
Дата добавления: 14 Янв 2020

Файлы:

Название файла: Өндүрүштүк окутуу жана өндүрүштүк практика боюнча өзгөртүүлөр киргизилген Жобосу.PDF
Размер файла: 4.57 МБ
Количество скачиваний: 430

© АГЕНТСТВО НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КР

Почтовый индекс: 720010
Адрес: г. Бишкек, проспект Манаса 22а
E-Mail: dtve@elcat.kg, gapto@mail.ru, info@kesip.kg, international@kesip.kg