Кесиптик лицейлердин директорлору үчүн окуу тренинги өттү

22 Ноя 2019

Республикалык илимий методикалык борборунда, Республиканын баардык аймактарынан келген кесиптик лицейлердин директорлору учун окуу тренинги отуудо. Анда жетечилердин квалификациялык денгээлин жогорулатуу, методикалык жардам корсотуу, финансыны эффективдуу пайдалануу, стратегиялык пландарды ишке ашыруу, медиа сабаттулукту жогорулатуу боюнча атайын жогоруда корсотулгон тармактын адистери сабак отуудо. Аталган борбор жыл сайын кесиптик окуу жайлардын жетекчилери, орун басарлары, методисттери, устаттары жана мугалимдери учун ар кыл багытта тренингдерди откоруп жана окуу программаларын иштеп чыгышат. Кесиптик билим беруу Агенттиги ушул борбор менен биргеликте жыл сайын кесиптик окуу жайлардын ишмердуулугу боюнча анализ жасап, адистер учун атайын программаларды жузого ашырып келет.

© АГЕНТСТВО НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КР

Почтовый индекс: 720010
Адрес: г. Бишкек, проспект Манаса 22а
E-Mail: dtve@elcat.kg, gapto@mail.ru, info@kesip.kg, international@kesip.kg