Мамлекеттик тил комиссиясынын "Сабаттуу бол! " өнөктүгү болду

15 Май 2019

Пресс-релиз

15.05. 2019 –жылы саат 11.00до Бишкектиктик гуманитардык университетинде

ББИМ караштуу Башталгыч кесиптик билим берүү агентствосу(БКББА) Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын “Сабаттуу бол!” өнөктүгүнө катышты. Ал жат жазуу түрүндө өттү.

Жат жазууга Республика боюнча жарандар катышты. Жазуучу-Ч.Айтматовдун апасына жазган “Майсалбектин каты” –деген темада болду. Аны ЖК депутаты Ч. А. Турсунбеков окуду. Бул жат жазууга БКББАдан-33 адам катышты.

© АГЕНТСТВО НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КР

Почтовый индекс: 720010
Адрес: г. Бишкек, проспект Манаса 22а
E-Mail: dtve@elcat.kg, gapto@mail.ru, info@kesip.kg, international@kesip.kg