Кыргыз тилчилердин семинары

14 Май 2019

Семинар Бишкек ш №5 Кесиптик лицейиндеги актовый -залында өткөрүлдү.

Темасы: 2017-2020- жылдардагы Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча Улуттук Программасын ишке ашыруу алкагында “Кыргыз тили” предметинин өзгөрүүлөрүн (3 курс пргограммасы) жана “Кесиптик кыргыз тили (40 саат)” предметинин мазмунун талкуулоо боюнча семинар өттү

Максаты:

  • Тил окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу тармагындагы заманбап тенденцияларын өздөшүтүрүү;
  • кыргыз тилин окутууда окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин, билим берүүнүн компетенттүүлүктөрүн жогорулатуу;
  • окуучуну сабаттуулукка жеткирүү, жазуу, оозеки компетенттүүлүктөрүн өстүрүү анын инсан катары турмушта ийгиликтүү жашоосун камсыз кылуучу күчкө эгедер;
  • 40 сааттык “Кесиптик кыргыз тили” сабагында адистин коммуникативдүү компетенциясын калыбына келтирүү, кыргыз тил каражатынын негизинде пикир алышып ар түрдүү кесиптик чөйрөдөгү негизги маселелерди чечүү, кесиптик предметтердин терминдик жана базалык түшүнүктөрдүн системасын өздөштүрүү;
  • кыргыз тил жана адабиятты өркүндөтүүдө кесиптик лицейлердеги көөгөйлөрдү жана жетишкендиктерди практикалык түрдө көрсөтүү.
  • ОРТ тесттерге кандай даярдыктарды көрүү зарыл, кездеше турган маселер менен тааныштыруу.

Бул семинарга Билим берүү жана илим министрлигиндеги (ББИМ) Мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун(МӨС) башчысы Ибраимова Гулнара Уетбековна, Кыргыз билим академиясынын(КБА) адиси Ибраимова Рахат Уметбековна, ББИМ караштуу Башталгыч кесиптик билим берүү агентствосунун Окуу-тарбия- жана социалдык өнүктөштүк бөлүмүнүн адиси Абдыкалыкова Алмагул Алтынбековна, Республикалык илим жана методикалык борборунун (РИМБ )директорунун орун басары Саттарова Алымкан Ногойбековна, РИМБ алдыңкы адиси Жакыпова Каликан жана Бишкек ш., Чүй облусунун кыргыз тил жана адабият мугалимдери, методистери, директордун орун басары келип баардыгы- 43 адам катышты.

Бишкек шаарынын кесиптик лицейлери: №4, 5, 17,18, 20, 27, 93, 94, 97,98, 99(ЮА),100 КТЖПЛ; 3-методист,2- окуу-тарбия иштер боюнча директордун орунбасары( ОТИ)- 1-окуу өндурүштүк уста иштер боюнча директордун орун басары (ОӨИ),16 кыргыз тил жана адабият мугалимдери, баардыгы-22 адам катышты.

Чүй облусунун кесиптик лицейлери: №19,23, 25,28, 43,47,49,61,102, 105,106, ТИПК; 12 кыргыз тил жана адабият мугалимдери , 1- ОТИ боюнча директордун орун басары катышты.

- Бул семинарда практикалык треннинг өттү:

ОРТ тессттерге кандай даярдык көрүш керек экендигин КАОдон Рахат Уметбековна проектор аркылуу ар бир этаптын программалары менен тааныштырды.

- КТР “Манас таануу”уюштуруучусу Талантбеков Нурбек Республика боюнча таймаш кароо-сынагы күзүндө өтөөрүн, катышуучуларга грамота жана белектер даярдалып жаткандыгын айтты. жана Кесиптик лицейлерди катышууга чакырды.

- Окуу жайлардагы көөгөй жана маселелер боюнча практикалык иш алып барылды.

4 топ уюштурулуп, ар бир топко тематика берилди. Тезис түрүндө ватман кагазка жазып чыгышты.

Ар бир топ өзүнүн жазганын презентациялады.

Ошондон ар бир топтун кадай көөгөйлөрү бар экендиги аныкталды.

Гульнара Уметбековна башында семинардын пайдалуу өтүшүн каалады, көп суроололор талкууланды: “..бул көөгөйлөрдү чечүүнүн маселелерине көңүл бурабыз, жардам бергенге аракет кылабыз..”- деп айтты.

Усулдук группаны, Бишкек ш. жана Чүй облусунун активдүү мугалимдеринен түзүү, аны окутуу маселе жана окутулган группаны калган региондорго жиберүү максаты коюлду.

Бул семинар кесиптик лицейлердин кыргыз тил мугалиммдерине, методисттерине, директордун орун басарына абдан пайдалуу өттү деп ойлойбуз.

Бишкек ш. №3,10,91кесиптик лицейлери(КЛ) ; Чүй облусу боюнча №37,56 КЛ ар кандай себептер менен катышкан жок.

© АГЕНТСТВО НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КР

Почтовый индекс: 720010
Адрес: г. Бишкек, проспект Манаса 22а
E-Mail: dtve@elcat.kg, gapto@mail.ru, info@kesip.kg, international@kesip.kg