Кесиптик-техникалык билим берүү системасынын окуу жайынын Педагогикалык кеңеши жөнүндө ЖОБО

Количество просмотров: 1704
Дата добавления: 23 Apr 2014


Файлы:

Название файла: Педагогикалык кеңеш жөн. ЖОБО.doc
Размер файла: 42 КБ
Количество скачиваний: 650

© КР БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН
АЛДЫНДАГЫ БАШТАЛГЫЧ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ АГЕНТТИГИ

Почта индекси: 720010
Дареги: Бишкек ш., Манас проспектиси 22а
E-mail: info@kesip.kg, dtve@elcat.kg, gapto@mail.ru, international@kesip.kg