Байланышуу

ИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИНЕ КАРАШТУУ БАШТАЛГЫЧ ЖАНА ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ АГЕНТТИГИ

Электрондук почта: international@kesip.kg; info@kesip.kg

Дареги: Бишкек ш., Манас проспектиси 22а, индекс 72001

Факс: 0312 45-40-34

Башталгыч жана орто кесиптик билим берүү Агенттигидеги чакан автоматташтырылган телефондук станция, байланышуучулардын керектүү кызматкерлер менен түз байланышка чыгуусуна мүмкүндүк берет.

Сизге керектүү кызматкерге телефон чалуу үчүн 10 номердин ичинен бир номерди терүүңүздү суранабыз ( чалуучунун кайсы оператордон көз карандылыгына байланыштуу), андан кийин кызматкердин кошумча номерин терүү же сырттагы керектүү кызматкер менен байланыштыруучу оператордун жообун күтүү.Чолпонкулов Таалайбек Аскарбекович

Директор
Кош: 102
e-mail: taalaibek.cholponkulov@kesip.kg


Мамадалиева Абдрахим Калыкович
Директордун орун басары
Кош.: 103
e-mail: abdrahim.mamadaliev@kesip.kg
Бейшембаева Анар Акматовна
Башкы адис
Кош.: 104
e-mail:anar.beishembaeva@kesip.kg
Эрмек Аида
Катчы
Кош: 101
e-mail:
aida.ermek@kesip.kg

Кадрлар менен камсыздоо жана уюштуруу иштери боюнча бөлүмү

Абдылдаева Гульмира Джакыповна
Бөлүм башчы
Кош: 402
e-mail: gulmira.abdyldaeva@kesip.kg
Черикбаева Гульнара Рыскуловна
Башкы адис
Кош.: 403
e-mail:gulnara.cherikbaeva@kesip.kg
Бектеналиева Бегайым
Жетектөөчү адис
Кош.: 403
e-mail:begaim.bektenalieva@kesip.kg
Касымбекова Гулкайыр Тезековна
Адис
Кош.: 401
e-mail:gulkayir.kasymbekova@kesip.kg
Аскар Кызы Перизат
адис
Кош..: 505
e-mail: perizat.Askarova@kesip.kg

Эл аралык мамилелер жана аналитикалык-жалпылоо иштери боюнча бөлүм

Мамырова Гульнара Джекшебаевна
Бөлүм башчы
Кош.: 201
e-mail:gulnura.mamyrova@kesip.kg
Усонова Барчынай Абдымомуновна
Башкы адис
Кош: 204
e-mail: barchynai.usonova@kesip.kg
Чокоева Бурул Насипбековна
Жетектөөчү адис
Кош.: 203
e-mail: burul.chokoeva@kesip.kg
Баратов Азамат Русланович
Жетектөөчү адис
Кош.: 202
e-mail: azamat.baratov@kesip.kg

Бакыт уулу Исламбек
Жетектөөчү адис
Кош..:
e-mail: islambek.bakytuulu@kesip.kg

Окуу-тарбиялоо иштери жана социалдык өнөктөштүк бөлүмү

Асанбаева Гульзада Жумалиевна
Бөлүм башчы
Кош..: 309
e-mail:gulzada.asanbaeva@kesip.kg
Сариева Ирина Керимовна
Башкы адис
Кош.: 506
e-mail: irina.sarieva@kesip.kg
Иманкулов Азамат Эшенкулович
Башкы адис
Кош..: 303
e-mail: azamat.imankulov@kesip.kg
Сагынбаева Диляра Акимжановна
Жетектөөчү адис
Кош..: 506
e-mail: dilyara.sagynbaeva@kesip.kg

Абдыкалыкова Алмагуль Алтынбековна
адис
Кош.: 504
e-mail: abdykalykova.almagul@kesip.kg
Гордеева Ирина Борисовна
адис
Кош..: 506
e-mail: irina.gordeeva@kesip.kg

Эсеп-кысап жана каржы башкармачылыгы


Тынысов Талантбек Аалканович
Бөлүм башчы
Кош.: 307
e-mail:talantbek.tynysov@kesip.kg

Сыдыкова Жайнагуль Кубатбековна
Башкы адис
Кош.: 304
e-mail: jainagul.sadykova@kesip.kg
Байсалбаева Аида Имашевна
Башкы адис
Кош.: 305
e-mail:aida.baisalbaeva@kesip.kg
Жумалиев Марлен
Курманкулович
Башкы адис
Кош..: 308
e-mail: marlen.jumaliev@kesip.kg
Азимжанова Фатима Токтобаевна
Жетектөөчү адис
Кош.: 307
e-mail: fatima.azimjanova@kesip.kg
Рустамова Аида Рустамовна
Жетектөөчү адис
Кош..: 402
e-mail: aida.rustamova@kesip.kg

Эралы уулу Азамат
адис
Кош..: 106
e-mail: azamat.erayuulu@kesip.kg


Асаналиева Альбина Кылычбековна
Адис
Кош..: 306
e-mail: albina.asanalieva@kesip.kg


Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим Министрлигинин алдындагы Башталгыч жана орто кесиптик билим берүү Агенттигинин структуралык бөлүмдөрү

«Эмгек резерви» дене тарбия жана спорт боюнча Республикалык борбору

Эралиев Улан Токтомушович

Директор

т. 38-01-13
т. 37-62-57
т.37-39-76 www.emgek.lg.kg

720011, г. Бишкек ул. Усенбаева, 200

Республикалык илимий–методикалык борбор

Жаныбекова Асыл Турдуголовна

Директор

т. 43-32-54

www.rimb.kesip.kg

720011 г. Бишкек. ул. Осмонкула 36

« Барчын» санаторий-профилакториясы

Карабеков Тариел Ыбышович Башкы врач т. +996 (3222) 30386
http://kesip.kg/ru/55
г. Ош

ул.Касымбекова, 4

© КР БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН
АЛДЫНДАГЫ БАШТАЛГЫЧ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ АГЕНТТИГИ

Почта индекси: 720010
Дареги: Бишкек ш., Манас проспектиси 22а
E-mail: info@kesip.kg, dtve@elcat.kg, gapto@mail.ru, international@kesip.kg