Окуу жайлар

Тел.:+996 312 689104
Кыргызстан, Бишкек
пр.Чуй, 4А, офис V6
E-Mail: fashioncity@mail.ru

© КР БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН
АЛДЫНДАГЫ БАШТАЛГЫЧ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ АГЕНТТИГИ

Почта индекси: 720010
Дареги: Бишкек ш., Манас проспектиси 22а
E-mail: info@kesip.kg, dtve@elcat.kg, gapto@mail.ru, international@kesip.kg